FIsysIcono blancoFundació iSYS
XemioLogov6
XemioLogov6
Informació per a epacients de càncer de mama

Haz de luz

Els nous avenços en tecnologia i biologia han actuat sobre la radioteràpia mitjançant:

  • Diagnòstic precoç: capaç de detectar malaltia en moments inicials mitjançant proves diagnòstiques de gran precisió. Mitjançant analítiques, on es troben marcadors que determinen en sang l'aparició d'alteracions; ressonàncies magnètiques; Pet tac; etc. Proves d'alta definició que ens mostren l'activitat cel·lular i la mida precís de noves lesions o volums.
  • Donant major dosi de radiació en menor temps. Les noves màquines tenen una elevada taxa de dosi, és a dir han augmentat notablement la dosi de radiació per minut de tractament. En menys temps, més dosi.
  • Focalitzant amb més precisió el feix d'irradiació. El feix d'irradiació és la forma que adquireix la radiació per a ser aplicada sobre el cos ajustant-se al volum de la lesió que cal tractar. Això es modula mitjançant làmines i filtres amb gran precisió.
  • Verificar mitjançant imatge allò que estem tractant i com ho estem fent. Els nous acceleradors lineals tenen incorporats aparells de raigs X, de tac, etc. que permeten verificar el correcte objectiu de la zona que tractem. Alhora tenen la possibilitat de localitzar per imatge l'objectiu a tractar d'una manera automàtica, de manera que es redueix el risc humà.
  • Immobilitzant o reduint al màxim aquells moviments involuntaris produïts pel pacient en respirar .. Hi suports per immobilitzar cap, espatlles, tòrax, abdomen etc. Hi marques que es col·loquen dins del cos que ens ajuden a definir l'objectiu a tractar. Hi tecnologia que coordina el moviment respiratori amb l'objectiu a tractar.


Què ens ofereixen aquests avenços tecnològics als tractaments actuals de radioteràpia?

Ens ofereixen la possibilitat de:

  • Re-irradiacions. En el passat pròxim, els límits del camp d'irradiació eren menys precisos deguts als tipus d'energies aplicades, a la forma dels feixos d'irradiació i als sistemes d'immobilització existents. Actualment tot això ha millorat i per tant ofereix la possibilitat d'executar d'una manera senzilla tractaments propers a zona ja irradiades. Per tant en el cas d'aparició de nova malaltia pròxima, el que es coneix com recidiva, amb un estudi precís i amb un tractament molt focalitzats seria possible tornar a irradiar reduint els riscos existents.
  • Tractaments a persones fràgils. Pacients que per edat, per comorbiditats, és a dir altres patologies adyecentes, o altres complicacions no podrien tolerar tractaments agressius com una cirurgia ... tenen una opció curativa en realitzar radioteràpia.

  • Augments de dosi en petits volums. Més dosi en menys sessions, el que es tradueix a una menor toxicitat i a una millor qualitat de vida.

AUTORElvira García-Triviño
Infermera. Cap de Cures Procés Oncologia Radioteràpica ICO Badalona. Coordinadora del grup infermer SEOR.

Artículos relacionados

Definición y ejecución de un tratamiento de radioterapia
Definición y ejecución de un tratamiento de radioterapia
Avances ESMO 2022 para pacientes con cáncer de mama
Avances ESMO 2022 para pacientes con cáncer de mama
Avances del Congreso Americano de Oncología Médica 2022
Avances del Congreso Americano de Oncología Médica 2022
Please login to comment

Comments

  • No comments found