FIsysIcono blancoFundació iSYS
XemioLogov6
XemioLogov6
Informació per a epacients de càncer de mama

El diagnòstic de càncer de mama en dones joves i/o premenopàusiques requereix una valoració integral que tingui en compte el tractament de la malaltia i els desitjos reproductius de les pacients.

És important recordar que tots els tractaments oncològics estan contraindicats durant la concepció i les primeres etapes de l'embaràs. Per tant, durant tot el tractament oncològic la pacient ha de prendre precaucions per a evitar l'embaràs.

D'altra banda, molts dels tractaments emprats, especialment la quimioteràpia, poden tenir efectes secundaris sobre els òrgans sexuals i reproductius de manera immediata i/o a llarg termini. Els tractaments poden provocar alteracions hormonals transitòries i, potencialment, infertilitat permanent.

És molt important que la pacient comparteixi amb el seu metge els seus desitjos d'embaràs de manera precoç en el procés diagnòstic. Actualment, gràcies als avenços en el desenvolupament de la medicina reproductiva es disposa d'una sèrie de tècniques per a la preservació de la fertilitat. La criopreservació d'ovòcits, d’esperma o d’embrions és la tècnica més emprada actualment. Qualsevol d'aquestes estratègies disponibles, s'ha de realitzar sempre abans d'iniciar tractament.

La selecció de qualsevol tècnica i la viabilitat de realitzar-les en una pacient determinada varia en funció de diversos factors:

* Dependents del pacient: edat, capacitat de fertilitat basal, la presència d'altres malalties, etc.
* Dependents de la malaltia: tipus de tumor, extensió i pronòstic
* Tipus de tractament i l’urgència d'iniciar-lo