FIsysIcono blancoFundació iSYS
XemioLogov6
XemioLogov6
Informació per a epacients de càncer de mama

Anatomía seno

El nostre cos està constituït per milions de cèl·lules. Aquestes cèl·lules es van renovant contínuament, segons la informació genètica continguda en  els seus nuclis. En algunes ocasions, succeeix que la informació es corromp i, el procés de correcta renovació de les cèl·lules s’altera. Les cèl·lules es reprodueixen llavors de forma defectuosa, propagant l’error genètic i generant cèl·lules canceroses. Aquestes cèl·lules tenen capacitat de reproduir-se sense control, arribant a formar masses o “tumors” en els diferents òrgans del cos, alterant així els teixits.


En el cas del càncer de mama, aquestes cèl·lules canceroses es multipliquen i formen tumors en primer lloc en el teixit de la glàndula mamària. Encara que la majoria de les pacients són dones, el càncer de mama pot afectar també els homes.


La majoria dels càncers de mama són carcinomes i es classifiquen, segons on s'originin dins de la pròpia glàndula mamària, en diversos subtipus:

  • Ductal: s'originen en la superfície del conducte mamari. És el tipus més freqüent.
  • Lobular: s'originen en el lobel d'una glàndula mamària.
  • Altres: mucinós, tubular, medul·lar, papil·lar, metaplàsia, apocrí, tumor fil·loides maligne, malaltia de Paget de la mama.

El carcinoma es considera in situ, intraductal o no invasiu, quan les cèl·lules malignes no han envaït el teixit normal que envolta la lesió, és a dir les cèl·lules es mantenen dins del conducte sense trencar-lo.

El carcinoma és invasiu, quan les cèl·lules s'han propagat a través de les parets del conducte, afectant el teixit mamari pròxim. Les cèl·lules dels carcinomes invasius tenen la capacitat d'afectar altres òrgans diferents a la mama a través dels conductes limfàtics i la sang.

Quan el càncer de mama es dissemina cap als ganglis limfàtics, generalment ho fa als ganglis més pròxims, aquests són els que es troben a l'aixellae. En altres ocasions, les cèl·lules poden migrar als ganglis que es troben sota les costelles (mamària interna) o al voltant de la clavícula (infra i supraclavicular).

En alguns pacients, el tumor es pot disseminar a través de la sang cap a altres òrgans del cos, és el que es coneix com a metàstasi. Els òrgans afectats més sovint són els ossos, els pulmons i el fetge. Encara que la majoria dels pacients es diagnostiquen en estadis primerencs, aproximadament un 5% tindrà metàstasis en altres òrgans en el debut de la malaltia.