FIsysIcono blancoFundació iSYS
XemioLogov6
XemioLogov6
Informació per a epacients de càncer de mama

Anatomía senoEl nostre cos està constituït per milions de cèl·lules. Aquestes cèl·lules es van renovant de forma continuada, conforme a una informació genètica continguda en els seus nuclis. Succeeix, en ocasions, que la informació es corromp, i el procés de correcta renovació de cèl·lules s'altera. Les cèl·lules es reprodueixen aleshores de manera defectuosa, propagant l'error genètic i generant cèl·lules canceroses.

En el cas del càncer de mama, les cèl·lules canceroses formen en primer lloc una massa o tumor. Si no es detecta a temps, aquestes cèl·lules poden tenir la capacitat de migrar al sistema limfàtic o a altres òrgans a distància.

El càncer de mama és una malaltia que es produeix en les cèl·lules que formen el teixit mamari, encarregades de la producció de llet materna. La majoria dels càncers de mama són carcinomes i es classifiquen segons on s'originen:

  • Ductal: s'originen a la superfície del conducte mamari. És el tipus més freqüent.
  • Lobul∙lar: s'originen en el lobul d'una glàndula mamària.
  • Altres: carcinoma inflamatori, malaltia de Paget, tumor filoides.

El carcinoma es considera in situ, intraductal, no invasiu o preinvasiu quan les cèl·lules malignes no han envaït a través el teixit que envolta la lesió, és a dir les cèl·lules es mantenen dins del conducte sense trencar-lo.

Quan el carcinoma és invasiu les cèl·lules s'han propagat a través de les parets del conducte, afectant al teixit mamari proper. Quan el carcinoma és invasiu les cèl·lules poden arribar a la sang o als conductes limfàtics, així pot arribar a afectar els ganglis limfàtics i / o desplaçar-se cap altres òrgans del cos (és el que es coneix com a metàstasi.

Quan el càncer de mama es dissemina cap als ganglis limfàtics, generalment ho fa als ganglis més propers, aquests són els que es troben a l'aixella. En altres ocasions les cèl·lules poden migrar als ganglis que es troben sota de les costelles (mamària interna) o al voltant de la clavícula (infra i supraclavicular).