FIsysIcono blancoFundació iSYS
XemioLogov6
XemioLogov6
Informació per a epacients de càncer de mama

Una vegada s'han realitzat les proves diagnòstiques, tots els casos han de ser valorats en un comitè multidisciplinari amb la participació de cirurgia o ginecologia, oncòleg mèdic, oncòleg radioteràpic, cirurgia plàstica, radiologia, anatomia patològica, entre d’altres, per planificar la millor estratègia en cada cas.
 

Els tractaments sistèmics es diuen així perquè arribaran a través de la sang a tot l'organisme. L'elecció del tractament en cada pacient dependrà de diversos factors com l'estadi de la malaltia (precoç o avançada), el subtipus tumoral (luminal, HER2, triple negatiu), les malalties prèvies d'un pacient, la seva edat, etc.


En el càncer de mama precoç, els tractaments sistèmics es poden administrar abans o després de la cirurgia. El seu objectiu és reduir al màxim el risc de recurrència o reaparició de la malaltia i eliminar possibles micrometàstasis o cèl·lules canceroses circulants no visibles mitjançant proves d'imatge.

En el cas que el tractament sistèmic es faci amb posterioritat a la cirurgia se l’anomena teràpia adjuvant.

Quan s'administra previ a la cirurgia es denomina teràpia neoadjuvant i té l'objectiu afegit de disminuir el volum tumoral. El tractament neoadjuvant permet realitzar un major nombre de cirurgies conservadores del pit. A més, ens permet valorar la resposta del tumor als tractaments que hem administrat, i valorar la necessitat de tractaments addicionals després de la cirurgia. És la modalitat de tractament d'elecció en la gran majoria de pacients amb tumors de mama triple negatius, HER2 o amb afectació dels ganglis al diagnòstic.

En la malaltia avançada, quan el càncer s'ha estès a altres òrgans (metàstasis), sempre serà necessària l'administració d'un tractament sistèmic per a arribar a tots els llocs on existeixi malaltia. En aquests casos el tractament no té intenció curativa, sinó que pretén frenar l'avanç de la malaltia, “alentir-la” i fer la crònica.

 

inmunoterapia

La inmunoteràpia

La immunoteràpia, és un tipus de teràpia biològica que actua estimulant el nostre sistema immune, activant les “defenses naturals” del nostre organisme perquè detinguin el creixement de les cèl·lules tumorals. Actualment hi ha diversos fàrmacs d'aquest tipus, els més utilitzats són pembrolizumab, nivolumab i atezolizumab. Tots són d'administració intravenosa. Molts assajos clínics en marxa estan testant l'ús d'aquests fàrmacs tant en pacients amb càncer de mama precoç com en estadis avançats.

Atezolizumab en combinació amb quimioteràpia és una opció de tractament per a un subgrup de pacients amb càncer de mama triple negatiu metastàtic.

 

Artículos relacionados

Tractaments dirigits
Tractaments dirigits
Tractament: quimioteràpia
Tractament: quimioteràpia