FIsysIcono blancoFundació iSYS
XemioLogov6
XemioLogov6
Informació per a epacients de càncer de mama

Entitats

Societats Científiques

  • Grupo Español de Investigación en Cáncer de Mama (GEICAM),
  • Sociedad Española de Ocncología Médica (SEOM).
  • Sociedad Americana Contra el Cáncer (ASCO)-Cancer.org

Associacions de pacients:

  • Grup Àgata: Associació per a dones afectades de càncer de mama i els seus familiars. Es va crear l'any 1995 a Barcelona. És promotora de XEMIO.
  • FECMA:  Federació Espanyola d'associacions de Càncer de Mama.
  • Gamis: Associació d'afectades vinculada a la Unitat Funcional de Patologia de la Mama de l'Hospital Clínic de Barcelona.
  • Asociación Española Contra el Cáncer: és una ONL de caràcter benèfic assistencial.
  • Tómatelo a Pecho: Associació civil a Mèxic, Carib i Amèrica llatina que té com a principal objectiu el contribuir a reduir la letalitat de el càncer de mama, a través de la detecció primerenca i el seu tractament eficaç.

Blogs de pacients amb càncer de mama: