FIsysIcono blancoFundació iSYS
XemioLogov6
XemioLogov6
Informació per a epacients de càncer de mama

Farmac pastilles
Aquests tractaments aprofiten algunes característiques específiques que tenen les cèl·lules en la seva superfície (la part més exterior) per identificar-les i atacar-les. Són fàrmacs que fan menys danys a altres cèl·lules del cos per que van "dirigits" a les cèl·lules malignes.

Hormonoteràpia

Va ser el primer tractament dirigit contra els receptors hormonals i el seu benefici està fora de tot dubte en les pacients amb receptors hormonals positius. Normalment la hormonoteràpia s'administra en forma de pastilles i la durada del tractament sol ser de 5 anys. Els fàrmacs més importants són el tamoxifèn tant per a dones més joves que encara tenen la regla com per postmenopàusiques, dones grans. Els inhibidors de l'aromatasa estan només indicades en dones postmenopàusiques.

Tractaments antiHER2

L'objectiu d'aquest tractament és bloquejar el receptor HER2, localitzat en la superfície de la cèl·lula en un de cada 4 o 5 tumors de mama. Quan som capaços de bloquejar el receptor amb algun dels fàrmacs, com trastuzumab, pertuzumab o lapatinib, la cèl·lula del carcinoma pateix un gran mal.

Els tractaments sistèmics (quimioteràpia i tractaments dirigits) poden administrar abans o després de la cirurgia i es diuen així perquè es repartirà per tot l'organisme. En el cas que s'administrin previ a la cirurgia s'anomena teràpia neoadjuvant i l'objectiu és la major disminució del volum tumoral. El tractament neoadjuvant permet realitzar un major nombre de cirurgies conservadores del pit.

En el cas que el tractament sistèmic es realitzi posterior a la cirurgia, es diu teràpia adjuvant i l'objectiu és reduir al màxim el risc de recurrència i / o eliminar possibles micrometàstasis o cèl·lules canceroses circulants.