XemioLogov6

Informació
per ePacients
de càncer de mama

Login usuari
Selector de idiomas

cirujano
Les diferents cirurgies generalment estan indicades quan la malaltia està localitzada en la mama i no existeix extensió a distància. En casos seleccionats de malaltia avançada, el seu metge pot indicar una intervenció quirúrgica per optimizar el tractament o aportar més detalls al diagnòstic quan aquest sigui dubtós.

Existeixen 2 tipus de tractaments quirúrgics per al tumor primari: tumorectomia i mastectomia. El realitzar una o altra depen sobre tot del tamany del tumor, del tamany del pit i dels desitjos de la pacient, a més d'alguns altres factors que el cirurgià ha de valorar.

1) Tumorectomia: és l'exèresis o resecció del tumor, deixant teixit mamari sa. És un tractament conservador de la mama que elimina el tumor amb un marge de seguretat i manté la resta del pit. La principal avantatge d'aquest tractament és la conservació de la mama i recuperació més ràpida per ser una cirurgia menys agressiva. Llevat d'excepcions, aquest tractament ha de completar-se amb radioteràpia per reduir el risc de recurrència de la malaltia.

2) Mastectomia: és la resecció completa de la mama. És una cirurgia radical, més agressiva i el postoperatori precisa de majors cures. A l'eliminar la major part de teixit mamari, es redueix significativament el risc de recurrència i a més s'extreuen possibles lesions premalignes (CDIS o CLIS).

La reconstrucció de la mama pot ser immediata o diferida.Existeixen 3 tipus de reconstrucció: colocació de implants mamaris, utilització d'injerts de la pròpia pacient (poden ser de teixit muscular o teixit gras) o reconstrucció mixta. El seu metge li proposarà la millor opció en el seu cas, tenint en compte els tractaments que rebrà i aspectes anatòmics, entre altres aspectes.

En cas que hagi dubtes sobre l'afectació ganglionar i no existeixi evidència clínica (és a dir, no es palpin ni s'observin en les proves d'imatge ganglis augmentats de tamany i/o l'ecografia amb punció del gangli sospitós és negativa per a cèl·lules canceroses), es realitza la biòpsia selectiva del gangli centinella.

Es considera el gangli centinella el primer gangli al que drena el tumor mitjançant el sistema limfàtic. Per localitzar aquest gangli és necessari injectar un marcador en l'àrea al voltant del tumor (ja sigui un colorant o un fàrmac radioactiu). Després d'un temps determinat és possible localitzar aquest gangli o ganglis per a biopsiar i estudiar la presència de cèl·lules malignes. La tècnica del gangli centinella evita un nombre important de les molèsties a nivell de l'aixella que apareixen quan s'han d'extirpar més ganglis.

Tant si la biòpsia del gangli centinella com si la resta de proves és suggestiu d'afectació ganglionar o en cas de no haver trobat el gangli centinella, durant la intervenció del tumor primari es realitza l'extracció dels nòduls limfàtics axil·lars, linfadenectomia o buidament ganglionar axil·lar.

L'efecte secundari més freqüent d'aquest procediment és el limfedema, que és la imflor de l'extremitat on s'ha realitzat la limfadenectomia secundari a l'alteració del drenatge limfàtic que provoca una mala circulació de la limfa. La tècnica del gangli centinella evita la majoria de limfedemes del braç.

 

Contingut relacionat: La reconstrucció en el maneig integral de la pacient amb càncer de mama

 

Data de creació: 12/6/2015 Data de revisió: 10/5/2016
 
 
 
  

Leave your comments

Comment posting has been locked by admin

Comments

  • No comments found

Twitter

Aquest Web conté informació bàsica sobre diferents aspectes de la salut elaborada per professionals i pacients. El contingut del present web no substitueix l'atenció personalitzada dels equips de salut. © Fundació ISYS.

Acreditación médica

Web Mèdic Acreditat. Veure més informació