FIsysIcono blancoFundació iSYS
XemioLogov6
XemioLogov6
Informació per a epacients de càncer de mama

Glossari

Cercar termes al glossari
Terme Definició
pembrolizumab

Anticòs monoclonal dirigit contra la proteïna de superfície PD-1 (de l'anglès Programmed Cell Death 1). S'empra com a agent anticancerigen.

anastrozole

Medicament per tractar el càncer de mama després de cirurgia i per metàstasi en les dues dones pre i postmenopàusiques.