FIsysIcono blancoFundació iSYS
XemioLogov6
XemioLogov6
Informació per a epacients de càncer de mama

Imagen4m
Per decidir el millor tractament és necessari conèixer bé les cèl·lules que formen el tumor.

Les cèl·lules sanes tenen receptors que quan s'estimulen per substàncies que arriben a la cèl·lula des de la sang, afavoreixen el seu creixement. Les cèl·lules tumorals poden utilitzar aquests receptors pera accelerar el seu creixement. Si la cèl·lula conserva els receptors i no els ha perdut en el seu procés a la malignització, podem utilitzar-los enviant fàrmacs contra ells

Els receptors, que en aquests moments tenim com a dianes contra les quals dirigir el tractament en aquest moment en càncer de mama són els següents:

  • Els receptors hormonals : existeixen de 2 tipus, de progesterona i d'estrògen.
  • El receptor HER2

Els receptors hormonals

En la dona, els receptors hormonals capten el nivell d'hormones femenines, estrògens i progesterona, que hi ha a la sang. És la forma en que, quan la nena arriba a adolescent i s'eleven els nivells d'estrògen en la sang, aquests fan créixer el pit... o, al contrari en la menopausa la disminució dels estrògens en sang portaran a una atròfia de la mama. En els tumors que conserven aquests receptors podrem emprar l'hormonoteràpia, un tractament sovint en pastilles que bloqueja el receptor hormonal i no permet que els estrògens estimulin el creixement de la cèl·lula maligna.

L'hormonoteràpia va ser el primer tractament dirigit contra els receptors hormonales i el seu benefici està fora de tot dubte en les pacients amb receptors hormonals positius. Normalment, l'hormonoteràpia s'administra en forma de pastilles i la durada del tractament sol ser de 5 anys. Els fàrmacs més importants són el tamoxifè, tan per dones més joves que encara tenen la regla com per a posmenopàusiques, dones grans. Els inhibidors de l'aromatasa estan només indicades en dones postmenopàusiques.

El receptor HER2

Només el poseeixen 1 de cada 5 tumors de mama. Si les cèl·lules del tumor tenen molts més receptors HER2 dels que són habituals en una cèl·lula normal, aquesta cèl·lula maligna creixerà amb molta més facilitat que altres. Els tractaments anti-HER2 bloquegen aquest receptor i impedeixen el creixement del tumor.