FIsysIcono blancoFundació iSYS
XemioLogov6
XemioLogov6
Informació per a epacients de càncer de mama

Doctora
Consell genètic

Avui dia sabem que fins un 1% de càncers de mama són hereditaris. Això es deu a la transmissió genètica de mutacions. Les mutacions associades a càncer de mama més conegudes són BRCA1 i BRCA2, però hi ha moltes altres que encara no coneixem.
Tenint en compte la seva edat, els antecedents familiars de càncers ginecològics i algunes característiques del seu càncer, el seu metge li indicarà si cal fer proves per a estudi genètic.

Fertilitat

És important que durant el tractament prengui precaucions per evitar l'embaràs, ja que la medicació pot provocar greus malformacions al fetus. Consulti amb el seu ginecòleg quin és el millor mètode anticonceptiu si s'escau.
D'altra banda, se li han diagnosticat càncer de mama en edat premenopàusica i posseeix desitjos de concebre en un futur, comuniqui-ho al seu metge perquè li informe de les diverses opcions.